2n ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 2.36

Tenint en compte que els sufixos -ança i -ença s’escriuen amb ç, escriu en singular i en plural els noms que corresponen a aquests verbs.
Per exemple: esperar / esperança / esperances

confiar
témer
enyorar
creure
assegurar
esgarrifar
lloar
concordar