LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 2

Completa aquestes sèries de paraules. Escriu en cada espai buit la lletra adequada.
   ç      c   
balana – balanejar – balaní
fora – forut – forejar
gla – glaons – glaera
bra – braet – abraada
feli – feliitat – feliitació
vèner – venut – veniment