2n ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 2.34

Llegeix en veu alta les paraules següents i classifica-les segons el so (essa sonora com en casa / essa sorda com en passar) de la lletra en negreta:

zebra  
cèrcol  
signar  
fals  
adreça  
espasa  
amazona  
pissarra  
trànsit  
gràcia  
catorze  
dansa  
zeta  
circ  
salmó  
estruç  
ós  
força  
enfonsar  
frontissa  
desembre  
alcaldessa  
cil  
zelador  
princesa