LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 2

El conjunt per què l’utilitzem bàsicament en les preguntes. En canvi, la paraula perquè, la fan servir en les respostes per explicar la causa (ja que) o la finalitat (a fi que). D’acord amb això, completa aquestes frases. Selecciona l'opció correcta.
porten dol els jugadors?
s’ha mort un dels socis fundadors del club.

toquen les campanes?
s’ha declarat un incendi.

li segueixes tant la veta?
no vull que em faci fora.