LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 2


2.32 Substitueix els sintagmes destacats en negreta per un pronom interrogatiu. Recorda escriure la inicial en majúscula al començament de frase.
a) Quina persona pagarà els plats trencats?
b) Quina cosa t’estimes més?
c) De quina manera hi has pujat, a la teulada?
d) A quin lloc has desat la factura?
e) En quin moment va sortir de l’hospital?
f ) Per quin motiu em mires de cua d’ull?