LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 2


2.31 Completa aquestes oracions amb els indefinits corresponents.
a) Crec que crida. Potser hi ha hagut accident.

b) No he tingut problema. Ningú no m’ha dit .