LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 2


2.30 Llegeix el text següent i substitueix els sintagmes destacats en negreta per pronoms indefinits al text que ve a continuació.

Tota la gent ha de saber que cap persona no té dret a posar en perill la vida dels altres i que, si alguna persona la hi posa, cap cosa no el pot justificar.
ha de saber que no té dret a posar en perill la vida dels altres i que, si la hi posa, no el pot justificar.