LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 2


2.3. Aquests textos fan referència als arguments de tres poemes de la lectura. Tria la paraula adequada en cada cas.
a) El poeta evoca un únic, caracteritzat per la , la quietud i el . Es tracta de la d’en Jordà. Quan un s’hi , és pres d’una sensació estranya que l’ de la resta del món. (verdor, paisatge, fageda, silenci, allunya, endinsa)

b) El poeta manifesta una sèrie de impossibles que el condueixen a voler ser d’amor per tal d’ les noies en un mar endins; dels seus , en faria (lladre, desitjos, vaixell, endur-se, fanals, cors)

c) El poeta canta les vitals d’una noia de divuit anys, que es reflecteixen en la seva : la timidesa, la , l’ , el desig i la vitalitat. (noia, característiques, mirada, innocència, amorós, esperança)