LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 2

Completa aquestes frases amb el pronom feble que correspongui en cada cas tenint en compte que ha de tenir el mateix significat que el sintagma destacat. Escriu les respostes al seu lloc.
Aquest problema, no sé resoldre.

L’adreça, jo no tinc.

Aquestes cases, trobo més aviat petites.

Els arbres fruiters, plantarem a l’hort.

De llibretes, quantes necessitarem?

A l’habitació, no és, la Núria.