LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 2

Completa aquestes preguntes amb els pronoms febles adequats. Escriu els pronoms al lloc corresponent.
–Tens gana?
–No, no tinc.

–Vols aquests pantalons?
–No, no vull.

–Vas a la discoteca?
–No, avui no vaig.

–Beus vi?
–No, no bec.

–Participes en la gimcana?
–No, no participo.

–Saps què han dit?
–No, no sé ni vull saber.