LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 2


2.20 Digues en quin article del diccionari hem de cercar les locucions i frases fetes següents:

Comprova-ho consultant el diccionari.
a trenc d’alba:
a l’entorn de:
si molt convé:
cinta magnètica:
fe de vida:
ballar pel cap (a algú alguna cosa):
plegar veles:
passar la nit en blanc:
això són faves comptades:
anar a raure (a un indret):