LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 2

Cerca quatre paraules diferents que presentin la forma moll; tres amb la forma nou, i dues amb la forma beure. Després, defineix-les.