LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 2

Classifica aquestes paraules segons que en tinguin una altra d’homònima (amb un article diferenciat en el diccionari) o no en tinguin cap. Selecciona l'opció correcta.
volt:

esguard:

roser:

sol:

vetllar:

cor:

clavell:

pla: