LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 2

Classifica aquestes paraules segons que siguin monosèmiques o polisèmiques. Selecciona l'opció correcta.
fageda
gardènia
blavós
incendi

indret

teranyina
fanal
esclat