LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 2

Identifica aquests versos en funció de la quantitat de síl·labes que tenen. Recorda que has de comptar des de la primera síl·laba fins a l’última tònica de cada vers (les àtones del final, si hi són, no es comptabilitzen mètricament). Selecciona l'opció correcta.
Ara ja sé que els teus ulls m’il·luminen (Josep Maria Llompart)

Una nit de lluna plena (Pere Quart)

Amb cabelleres d’or i argent (Joan Alcover)

S’enduien veus d’infants (Salvador Espriu)

Dispars de caçadors sobtant la tarda clara!... (Màrius Torres)