2n ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 1.9

Seguint la tècnica de la comparació que hem vist en l’activitat anterior, escriu als camps de text quatre comparacions lliures (inventades per tu, com si fossis l’autora del conte) a partir d’aquests elements:

a) Per a la Paula, el xumet era com , que .
b) Per a la Paula, les vacances en aquella caseta de pescadors eren com , que .