LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 1


1.8 Per descriure com són els seus records, la Paula utilitza una comparació: «Els bons records són com les roses oloroses amb tacte de seda». Reconstrueix el fragment en què la Paula explica les característiques de les roses que, des del seu punt de vista, són compartides pels bons records.
   enganxen      marxar      oloroses      perfum      punxen      sedueixen      tacte   
Els bons records són com les roses amb de seda, que ens amb el seu vellut i el seu , però ens amb les espines que se’ns a la pell i no ens deixen .