2n ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 1.7

Què representa per a la Paula la decisió d’abandonar el xumet?