LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 1

Completa aquestes paraules segons si s'escriuen amb -c o amb -g. Per fer-ho, selecciona l'opció correcta.
un présse madur

un càsti sever

un tècni en informàtica

un nàufra solitari

un noi poru

el diàle entre els personatges

un xarop amar

un ban de fusta

un alber de muntanya

l’ar de sant Martí