LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 1


1.63 Digues si les paraules següents acaben en -d o en -t. Tria la resposta correcta en cada cas:
el dividen...
el document adjun...
un pou molt profun...
un vagabun...
un laberin...
un problema absur...
un acor... favorable
un gran ensur...
un revol... perillós