LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 1


1.60 La gran majoria de paraules acabades en [-at] i en [-et] s’escriuen amb t, excepte la paraula fred. Tenint en compte això, completa les paraules següents:
a) Sembla força gran, quina eda deu tenir?
b) La casa és molt humida, hi ha molta humita.
c) El departament que s’encarrega de la salut és el de sanita.
d) Estic assedegat: tinc molta se.
e) Per entrar al jardí, van haver de saltar una pare.
f) El temps ha refrescat, avui tinc fre.