LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 1


1.6 Què significa per a la Paula que «té ganes de ser ella mateixa, de fer amics nous i de conèixer món»?