LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 1

Indica a quin grup pertany cadascun dels determinants destacats (per exemple, article, demostratiu...). Selecciona l'opció correcta.
Les serps verinoses

Aquells dies feliços

Els seus veïns de dalt

Vint-i-dos vagons

Força gent

Algun parany

Quin dia?

Quin noi més eixerit!