LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 1


1.5 Quin és el motiu més important que té la Paula per decidir-se a abandonar el xumet?