LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 1

Torna a escriure el text substituint. Substitueix l’expressió aquell vespre per aquest vespre i ahir per avui, i canvia el temps dels verbs destacats segons que correspongui.

Aquell vespre Tom va voltar pel poble fins ben tard, i va anar al llit saltant per la finestra. Estava terriblement neguitós, i va trigar hores a adormir-se. Ahir tot el poble va acudir al judici. Després d’una llarga espera, van entrar els membres del jurat i van ocupar els seus seients.

 

Mark Twain: Les aventures de Tom Sawyer, Barcanova (adaptació)