LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 1

Completa les frases amb la forma verbal adequada. Per fer-ho, escriu l'opció correcta en cada cas.

es va acomiadar      s’ha acomiadat      ha vingut      vavenir

he pogut dormir      vaig poder dormir      m’ho vaig passar      m’ho he passat   

La setmana passada dels companys, i aquesta setmana ja no .

Durant aquells dies del judici molt malament. Des d’aleshores no bé a les nits