LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 1

Completa les frases amb quan i quant. Per fer-ho, selecciona l'opció correcta.
Encara no sabem ens donaran les claus del pis.

A puja tot plegat?

Per acabar la feina, temps necessites?

Fins us quedareu?

Fes-ho et vagi bé.