LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 1

Completa les frases amb tan i tant. Per fer-ho, selecciona l'opció correcta.
Farem la sortida si plou com si neva.

No havia vist mai un animal ferotge.

No hi posis vinagre, a l’amanida.

No t’amoïnis; la ferida no és greu com sembla.

El conferenciant parlava de pressa que era impossible agafar apunts.

Estic cansat; no corris .

No sé com acabarà, però de bo se'n surtin!

–Ha plogut !

–Deus voler dir: «Ha plogut poc!»