LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 1


1.4 Clica les respostes que consideris correctes.