LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 1


1.39 Completa les paraules següents amb p o b. Aplica la norma 4.
cadell
catiu
cadill
crita
receta
cadal
sujectiu
caciós