LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 1


1.38 Completa les paraules següents amb la lletra adequada (p/b, t/d o c/g). Aplica la norma 4.
un ojecte decoratiu la primera oció
un escritor de contes una amosfera neta
el dret d’amissió un noi alètic
l’aument de preus un renat molt llarg
el metge de caçalera un pate secret
una suvenció estatal un resultat òtim
un avocat competent un transalàntic
el document ajunt un conom poc freqüent
un sucés inexplicable sens dute
un pla molt sugestiu circumstàncies averses