LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 1

Completa les frases. Escriu les paraules adequades al context.
   ànec      adob      càrrec      espàrrecs      fàstic      fred      pedagog      préssecs      prenc      tub   
L’Alfred es queixa de la calor a l’estiu i del a l’hivern.

Avui t’has d’encarregar de l’Eloi. Te n’has de fer .

Ha estudiat pedagogia i es dedica a l’educació dels infants; és un .

Els caragols no m’agraden gens; més aviat em fan .

Tu prens cafè? Jo no en mai.

Si hi ha tantes esparregueres, de segur que trobarem .

Aquest presseguer fa uns molt bons.

L’aneguet lleig no era un , sinó un cigne.

S’ha rebentat un de la calefacció.

Per adobar les plantes, he comprat un molt eficaç.