LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 1


1.35 Completa aquestes paraules amb d o amb t. Després, raona en cada cas l’opció triada.
institu
virtu
joventu
plenitu
solitu
minu
substitu
longitu
estatu
salu
sol·licitu
mu