LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 1

Indica la categoria de cadascuna d'aquestes paraules. Selecciona la resposta correcta.
germana - ei -
   
petita - molt
   
de - faré
   
tu - enrere
   
però - la -
   
això -