LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 1

Indica de quin tipus són els sintagmes destacats d'aquestes frases. Selecciona la resposta correcta en cada cas.
La separació encara seria més dolorosa.

Els nens de l’escola es riurien de mi.

Els bons records són com les roses oloroses.

La meva germana està enamorada de tu.

He estat molt bé amb tu.