LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 1

Llegeix aquestes preguntes. Escriu les respostes.

- Què és el nucli d’un sintagma?
- Quina és la part del sintagma que dóna nom al conjunt?
- Per què diem que un determinat grup de paraules formen un SN, un SAdj o un SAdv?