LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 1

Digues quin SN fa de subjecte en cada oració. Escriu-lo en el buit corresponent.