LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 1

Completa aquests enunciats. Selecciona l’opció correcta.
Una oració és una unitat amb sentit .

Els dos constituents bàsics de l’oració són el sintagma que designa l’element del qual parlem, que fa la funció de ; i el sintagma que expressa allò que diem del subjecte, que fa la funció de .

Un sintagma és constituït per un grup de que forma una unitat que és més petita que l’. Cada sintagma constitueix una unitat de i una unitat de .

El SN que concorda en i en amb el verb és el de l’oració.