2n ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 1.2

L’autora, Hermínia Mas, en la creació d’aquest conte ha utilitzat la figura retòrica de la per- sonificació. Aquest joc literari consisteix a atribuir qualitats i accions pròpies de les persones als animals o a les coses.

a) Per què ens fa la impressió que la Paula és una noia més aviat gran i no ens adonem que és una nena petita de dos anys fins que no arribem al final de la carta?

b) A qui pensaves que escrivia la Paula? Per què?

c) Quina és la sorpresa final? A què creus que és deguda?