2n ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 1.11

Inventa’t tres situacions en què puguis utilitzar algunes de les comparacions lexicalitzades de l’activitat anterior.
Per exemple:
Aquest carreró és molt estret i no hi ha cap fanal que l’il·lumini. És fosc com la gola del llop.