LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 1

La llengua popular ha convertit algunes comparacions en locucions fixes: són les comparacions lexicalitzades, és a dir, comparacions que pertanyen al fons comú de la llengua: de manera tots els parlants les coneixen i les poden utilitzar. Relaciona aquests elements de manera que obtinguis comparacions lexicalitzades. Arrossega els elements de la dreta al lloc corresponent de l'esquerra. Arrossega els elements de la dreta al lloc corresponent de l'esquerra. Per exemple:

fosc com la gola del llop.