LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 1

El tema és la idea central que l’autor o l’autora ens vol fer arribar a través del text que escriu.