LLENGUA CATALANA I LITERATURA 1r ESO

UNITAT 9


9.30. Completa aquestes frases. Escriu la forma de l’infinitiu, el gerundi o el participi dels verbs entre parèntesis al lloc corresponent.Els bombers van (arribar) tan bon punt es va haver (declarar) l’incendi.

Els lladres devien (entrar) per la finestra de les golfes.

Espera, que la fotocopiadora encara s’està (escalfar).

No t’hauries (equivocar) si t’hi haguessis (fixar) més.

Els assistents a la reunió van anar (acudir) a poc a poc.

La Bet m’ha (confessar) que no l’heu (ajudar) gens.

El treball l’haureu de (presentar) la setmana vinent.

L’Ernest anava (perdre) la confiança en ell mateix.

Té por de les aranyes. Les ha (témer) tota la vida.

Havien (construir) un cabana amb les restes del naufragi.