LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 8


8.38. Canvia la forma del mode imperatiu d’aquestes oracions, que hi ha entre parèntesis, de tu a vostè.
(Posa) benzina al dipòsit i (canvia) la corretja del motor.
(Estripa) aquests papers i (llença’ls) a la paperera.
(Afanya’t), que el tren no espera.
(Llegeix) aquest text i (tradueix-lo) a l’anglès.
(Condueix) tranquil.
(Redueix) la velocitat.