LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 8


8.37. Digues si el mode de les formes verbals destacades d'aquestes frases és l’indicatiu, el subjuntiu o l’imperatiu. Selecciona l'opció correcta en cada cas.
Mengi tot el que li vingui de gust.
El metge li ha recomanat que mengi de tot.

El cambrer no serveix els clients que hi ha a la terrassa.
No badis i serveix els clients que hi ha a la terrassa!

Cada dia ens llevem ben d’hora.
Llevem-nos que ja és l’hora!
La mare diu que ens llevem; si no, farem tard.