LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 7


7.41. Digues en quins casos les paraules entre parèntesis són utilitzades en sentit propi i en quins altres, en sentit figurat. Selecciona l'opció correcta en cada cas. Per exemple:
Treu l’aigua del (pou.) sentit propi
Aquest científic és un (pou de) ciència. sentit figurat
Vam seure a l’(ombra) d’un arbre.
Em seguia a tot arreu: era la meva (ombra.)
Aclucava els (ulls).
Em va costar un (ull) de la cara.
L’espadatxí va agafar l’(espasa) i la va desembeinar.
Em trobo en una situació difícil; realment estic entre l’(espasa) i la paret.