LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 7


7.40. Completa el text. Escriu la forma adequada de l’imperfet de subjuntiu dels verbs indicats entre parèntesis al lloc corresponent.

Què diries als excursionistes que van al bosc a passar-hi el cap de setmana?
Jo els diria, en primer lloc, que sobretot no hi (fer) foc; després, que (recollir) totes les deixalles i les (baixar) al contenidor del poble més proper. També els demanaria que no (espantar) la fauna protegida i que (respectar) la vegetació.

Quines precaucions haurien de tenir davant la presència d’un ós o un porc senglar?
Els aconsellaria que no es (bellugar) ni (fer) soroll fins que aquests animals (allunyar-se). Però, en cas de perill, que (enfilar-se) a dalt d’un arbre.