1r ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 7.37

Escriu les formes de la 1a i 3a persona del singular de l’imperfet de subjuntiu dels verbs: trencar, saber i fugir.
Per exemple: jo trenqués, jo sabés, jo...