1r ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 7.13

Unint de manera adequada un verb i un nom obtindràs unes quantes locucions de sentit figurat. Explica’n el significat. Per exemple:
Pesar figues: significa endormiscar-se i fer capcinades.

Verbs: pesar, partir, lligar, plegar, somiar, parar, esvalotar, buscar.
Noms: peres, figues, veles, caps, els peus, truites, les pessigolles, el galliner.