LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 7


7.11. El sentit figurat de les paraules sol donar-se, sobretot, en les locucions i les frases fetes. Relaciona cada una de les locucions destacades de la columna de l’esquerra amb el sentit que li correspon de la columna de la dreta. Arrossega els elements de la dreta al lloc corresponent de l'esquerra.